Autodemontage draagt bij aan circulariteit: hoe werkt dat?

Auto demontering

Autodemontage is een belangrijke schakel in de transitie naar een circulaire economie. Door auto’s te demonteren in plaats van te slopen, kunnen materialen en onderdelen hoogwaardig worden hergebruikt. Dit komt de milieu-impact ten goede en verlaagt de vraag naar primaire grondstoffen.

In dit artikel leggen we uit hoe autodemontage bijdraagt aan circulariteit. We kijken naar de voordelen, de werkwijze en de uitdagingen. Ook gaan we in op de wetgeving en de rol van autodemontagebedrijven in de transitie naar een circulaire economie.

Lees verder voor een helder inzicht in de circulaire potentie van autodemontage!

Voordelen van autodemontage

Autodemontage heeft verschillende voordelen ten opzichte van autosloop:

 • Materiaalbehoud – Door auto’s te demonteren blijven materialen behouden die bij sloop verloren gaan.
 • Hergebruik – Veel onderdelen kunnen na demontage worden hergebruikt als tweedehands onderdeel.
 • Recycling – Materialen als metaal en kunststof kunnen hoogwaardig worden gerecycled.
 • Milieuwinst – Minder verspilling betekent minder CO2-uitstoot en schonere kringlopen.
 • Werkgelegenheid – Arbeidsintensieve demontage zorgt voor banen.

Kortom: autodemontage maximaliseert de circulaire potentie van afgedankte voertuigen.

Hoe werkt autodemontage?

Bij autodemontage worden auto’s systematisch gedemonteerd. Dit gebeurt in een aantal stappen:

 1. Auto’s worden eerst ontdaan van milieuschadelijke vloeistoffen zoals motorolie, remvloeistof en aircovloeistof.
 2. Vervolgens worden waardevolle onderdelen verwijderd die direct herbruikbaar zijn, zoals ruiten, banden en motoren.
 3. Dan worden materialen gedemonteerd die recyclebaar zijn, zoals kunststoffen en metalen.
 4. Wat overblijft wordt gescheiden en verwerkt tot secundaire grondstoffen of energie.

Vakbekwame monteurs zorgen ervoor dat zoveel mogelijk materialen en onderdelen behouden blijven voor hergebruik. Moderne demontagebedrijven maken steeds vaker gebruik van IT-systemen om de circulariteit te optimaliseren.

Uitdagingen bij autodemontage

Autodemontage kent ook enkele uitdagingen:

 • Arbeidsintensief – Demontage kost meer tijd dan sloop.
 • Logistiek – Tweedehands onderdelen moeten hun weg vinden naar afnemers.
 • Ontwerp auto’s – Auto’s worden nog niet altijd ontworpen voor demontage.
 • Kostprijs – Demontage is duurder dan sloop.
 • Schaal – Voldoende volume is nodig voor rendabele demontage.

De industrie werkt hard om deze uitdagingen het hoofd te bieden, onder meer via ontwerpaanpassingen en procesoptimalisaties.

Wetgeving autodemontage

De Europese Unie stuurt via wetgeving aan op meer autodemontage. Zo is er de Algemeen verbindend verklaring (AVV) van de ‘collectieve regeling voor de verwijdering en verwerking van autowrakken’ die autodemontagebedrijven verplicht om auto’s op milieuvriendelijke wijze te demonteren.

Ook stimuleren Europese richtlijnen fabrikanten om auto’s demontagevriendelijker te ontwerpen. De verwachting is dat wetgeving op dit gebied in de toekomst verder zal worden aangescherpt.

Rol autodemontagebedrijven

Autodemontagebedrijven vervullen een sleutelrol in de transitie naar een circulaire economie. Zij geven afgedankte auto’s een nieuw leven door maximaal hergebruik van materialen en onderdelen.

Vooroplopende autodemontagebedrijven passen de nieuwste technieken toe om circulariteit te optimaliseren. Zij werken nauw samen met fabrikanten en onderdeleninvoerders om processen en ontwerpen te verbeteren.

Deze bedrijven leveren een concrete bijdrage aan het behoud van schaarse grondstoffen. Zij dragen bij aan milieudoelstellingen en creëren waardevolle banen. Kortom: autodemontagebedrijven zijn onmisbaar in de transitie naar circulair!

Onderwerp Voordelen Uitdagingen Belangrijke Punten
Autodemontage
 • Materiaalbehoud
 • Hergebruik
 • Recycling
 • Milieuwinst
 • Werkgelegenheid
 • Arbeidsintensief
 • Logistiek
 • Ontwerp auto’s
 • Kostprijs
 • Schaal
Belangrijk in de transitie naar een circulaire economie.
Werkwijze Maximaliseert circulaire potentie
 • Ontdoen van vloeistoffen
 • Verwijderen van waardevolle onderdelen
 • Recyclen van materialen
 • Verwerking tot secundaire grondstoffen
Wetgeving Stimuleert autodemontage en ontwerpaanpassingen EU-wetgeving zoals AVV verplicht milieuvriendelijke demontage.
Rol van bedrijven Maximaliseren van hergebruik en samenwerking in de keten Sleutelrol in de circulaire economie.
Conclusie Belang van autodemontage in circulaire economie & behoud van grondstoffen.

Veelgestelde vragen

Hoeveel auto’s worden gedemonteerd?

In Nederland gaat het om zo’n 200.000 autowrakken per jaar die worden gedemonteerd. Dit is ongeveer 75% van alle sloopauto’s. De ambitie is om dit percentage verder te verhogen.

Wat gebeurt er met herbruikbare onderdelen?

Deze gaan vaak naar het buitenland, met name naar Oost-Europa en Afrika. In Nederland bestaat weinig vraag naar tweedehands autodelen van sloopauto’s.

Hoe zit het met persoonlijke gegevens in de auto?

Autodemontagebedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens in de auto te verwijderen voordat deze wordt gedemonteerd. Dit is vastgelegd in de AVV-regeling.

Is autodemontage duurder dan autosloop?

Ja, vanwege de arbeidsintensiteit en logistiek is autodemontage duurder. Maar door schaalvoordelen en technologie wordt het steeds goedkoper.

Hoe recycle je een accu van een elektrische auto?

Dit gebeurt door de accu eerst te demonteren in modules en cellen. Vervolgens worden waardevolle materialen als lithium en kobalt teruggewonnen voor hergebruik.

Conclusie

Autodemontage is van groot belang voor de transitie naar een circulaire economie. Door auto’s te demonteren in plaats van te slopen blijven materialen en onderdelen behouden.

Het is een arbeidsintensief proces, maar door innovaties wordt het steeds efficiënter. Strenge regelgeving, samenwerking in de keten en ontwerpaanpassingen moeten de circulariteit verder vergroten.

Autodemontagebedrijven spelen een sleutelrol in het sluiten van kringlopen. Zij dragen in de praktijk bij aan het behoud van schaarse grondstoffen en vermindering van de milieu-impact van autowrakken.